Joku pelkää kirjettäsi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1988

Teosarvio

Harri Nykänen on aikaisemmin kirjoittanut jännityskirjan Kuusi katkeraa miljoonaa, jonka perusteella on tehty TV-elokuva. Toisessa romaanissaan Nykänen kertoo herjakirjoittajasta, joka valitsee kohteikseen poliitikkoja, julkisuuden henkilöitä ja tavallisia kansalaisia. Herjakirjoiajan persoonallisuus on kirkkaasti oivallettu. Jotakin turhan kliseemäistä on iäkkään opettajan sadistisuudessa ja poliitikon valheellisessa lipevyydessä. Kieli on lajille tyypillistä, väliin turhan toistelevaa. Pidän kirjailijan erityisenä ansiona sitä, että hän kykenee pitämään jännitystä yllä psykologisin ja älyllisin keinoin, raakaan väkivaltaan turvautumatta.