Karun piirikunnan tuomari

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1941

Teosarvio

Tekijä on pitkän Afrikassa oleskelunsa aikana eläytynyt eri kansallisuuksiin kuuluvien valkoisten ja alkuasukasten oloihin ja elämään. Nämä hänen afrikkalaisaiheiset kertomuksensa tempaavat lukijan mukaansa yhtä paljon selkeän, hiotun tyylinsä kuin aiheidensa ansioista. Ne kuuluvat kaikkein parhaaseen kertomataiteeseen.