Jumalan myllyt

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1947

Teosarvio

Kirja tulee säilyttämään arvonsa yhtä paljon yhteiskuntaamme 30-luvulla läpivalaisevana ja yhteisen kansamme elämää tulkitsevana todistuskappaleena kuin totuudellisen, vakavan ihmiskuvauksensa ansiosta.

K. N.