Kaukainen ranta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1984

Teosarvio

"On kutsuttu/ mutta ei tule/ on paikalla/ vaikka ei ole kutsuttu/ on poissa pelistä/ vaikka ei pelaa." Tämä Parkkiselle varsin tyypillinen leukailu liittyy kokoelman sarjaan "Erakkorapu", jossa runoilija luo kuvaa suomalaisesta runoilijasta, paikoin hyvinkin näköiseltä tuntuvaa. Osastossa "Ympäristöoppia tiedottajille II", jonka nimi jo puhuu puolestaan, Parkkinen ironisoi voimakkaasti nykyistä vallanpitoa ja vallansiirron kuvioita. Edelliselle kokoelmalle ominaista turhautuneisuutta näissä runoissa ei enää havaitse, ote on selvästi jäntevöitynyt ja terävöitynyt. Parhaimmillaan Parkkinen nytkin on pitkissä, hallitun irtonaisissa, rytmiltään jatsahtavissa runoissa, joissa hänen pegasoksensa vasta tuntuu saavan kylliksi ilmaa siipiensä alle.