Kohtalon vaaka

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1944

Teosarvio

Kaarlo Sarkia on seitsemän välivuoden jälkeen julkaissut runokokoelman, joka muodollisesti kuuluu loistavimpaan, mitä suomalainen runous on tuottanut. Leikittelevän kevyesti hän käyttää mitä vaihtelevimpia runomuotoja ja jopa 7-, 8-kertaisia loppusointuja. Kokoelmassa on kolme laajaa runosikermää: "Runo rumuudesta", "Intermezzo", ja "Tuskan hukuttaminen", sekä lisäksi laaja lyyrillisten runojen valikoima. Teos on aatesisällöltään huomattavin viime vuosina julkisuuteen tullut runoteos. Millään suuremmalla kirjastolla ei ole varaa olla ilman tätä loistavan runollisen lahjakkuuden näytettä.

V. S.