Sata sananpartta - sata kuvaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1946

Teosarvio

Leikillisiä sananparsia ja kansanomaisia sutkauksia eri osista maata. Herkulliset kokosivun kuvat Erkki Tantun.

I. H-u.