Köysi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1948

Teosarvio

Erittäin tiivistunnelmainen ja voimakastehoinen pieni näytelmä, jossa murhenäytelmän aiheuttajana esiintyy ihmisissä piileva rahanhimo.

T. P.