Meren läheisyys

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1976

Teosarvio

Varsinaisesti uutta ilmettä ei Niilo Rauhalan runokokoelmassa ole, mutta. tällaisenaankin se miellyttää. Siinä on rauhaa ja musikaalisuutta sekä uskonnollista julistusta hyvällä tavalla. Ja epäsovinnaisia totuuksia erinäisiin tilanteisiin: "Tämä tasapaino on sellainen / että kun lehti kahahtaa keskellä metsää, / niin on sata selitystä molemmin puolin."