Kiihkeä elämä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

8/1962

Teosarvio

Kuvaus nuorisosta Rooman köyhälistökaupunginosassa. Toisen maailmansodan jälkeinen kurjuus, rikokset, lika ja sekasorto synnyttävät kapinahenkeä yhteiskunnallisia epäkohtia kohtaan. Nuorisossa kapinallisuus ilmenee katutappeluina, väkivallantekoina ja mielenosoituksina. – Kuvaus on dramaattisen vauhdikkaasti etenevää, epäkohtia säälimättömästi paljastavaa, mutta ei katkeraa. Huumori ja lämmin myötätunto tekevät romaanista nautittavan ja ajatuksia herättävän.