Jooseppi Luottamus

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1966

Teosarvio

Kirjoittaja on pukenut mietelmänsä satujen muotoon, ja sadut vaativat avautuakseen aikaa ja hiljaisuutta. Luettuani kirjan ensimmäiseen kertaan olin täysin ymmällä siitä, mitä kirjoittaja pohjimmiltaan tarkoitti. Toisella lukemisella tajusin jotain satujen kauneudesta ja viisaudesta, vaikkakaan ne mielestäni eivät tyylillisesti täytä kaikkia vaatimuksia. Aikuisten satujen lukijapiiri lienee vähäinen, joten monin kappalein kirjaa tuskin kannattaa hankkia.