Ahtojäitä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1957

Teosarvio

Sekä muodoltaan että sisällykseltään kokoelma todistaa voimakkaasta käymistilasta; sekä vanhaa että uutta muotoa viljellään. Ennen kaikkea näkyy pyrkimys iskevään, ytimekkääseen lyhyyteen. Se merkitsee toisaalta, että runoilija vetoaa älyyn, älyn liikkuvaisuuteen ja nopeaan vireisyyteen. Lyyrillinen ilme on vähäisempi, mutta kyllin hyvin havaittavissa. Miehekäs ja raikas kokoelma.