Kirjoitettu kivi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

9/1966

Teosarvio

"Maailma on minun aistieni runoelma" on keskeisiä runoja Mannerin viimeisessä runokokoelmassa, jonka edessä kysymykset "ulkoisesta" ja "sisäisestä" todellisuudesta vaikuttavat epäonnistuneilta: runon maisemasta tulee osa itse elämystä. Pyrkimys "tulla/lähemmäksi kuolleita, ruohoa, luomista/hiljaisuutta", kätkee surun tunteen; mutta emme silti saa unohtaa huumoria, joka on samanaikaisesti leimaa-antavaa Kirjoitettu kivi-kokoelmalle. Puhtaasti ulkoiset espanjalaisvaikutelmat sekoittuvat kokemukseen runosta peilinä ja peilin vieraana: se antaa Mannerin rauhalliselle kielelle sisäiistä jännitystä. Runous on Mannerille pyrkimystä ymmärtämiseen, tunkeutumista itseensä: persoonallisimpaan, mutta samanaikaisesti anonyymeimpään. Tämä on suuren päätösrunon "Kaksoisteeman" aiheena. Kokoelman päättävät muutamat espanjankielestä tehdyt käännökset, joista erityisesti Manuel Altolaguirren runot herättävät huomiota.