Missu löytää ratkaisun

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1953

Teosarvio

11-vuotiaan Missun elämäniloa häiritsee se, ettei hän pysty sanomaan r-äännettä. Tyttö yrittää urheasti vältellä jokaista sanaa, joka sisältää tuon kohtalokkaan äänteen, mutta lopulta hänen on välteltävä tovereitaankin säästyäkseen pilkalta. Hän pakenee nuoren tytön haavemaailmaan kuvitellen tulevansa suureksi lausujaksi ja näyttelijäksi jossain vieraassa maassa, missä hänen ärränsä ei herättäisi huomiota. Hyvän ystävän ja ymmärtäväisten vanhempien ohjaamana hän löytää ratkaisun: sitkeän ponnistuksen ja järjestelmällisen harjoituksen tuloksena hän eräänä päivänä huomaa pystyvänsä puhumaan virheettömästi, pääseepä osallistumaan lausuntakilpailuunkin ja tavoittaa sitä tietä lapsen normaalin elämänasenteen. Tälle koruttoman sydämellisesti kirjoitetulle kertomukselle varattakoon paikka kirjastojen lasten osastoissa.