Salojen suuria ja pieniä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1934

Teosarvio

Sisältää kuvauksia Lapin luonnosta, sen ihmisten ja etenkin eläinten elämästä. Kirjoittajalla, joka aikaisemmin on julkaissut ainakin kolme kirjaa samasta aihepiiristä, on jo hyvä nimi kertojana. Hänellä on. erittäin hyvä luonnon ja eläinten elämän tuntemus ja hän esittelee niitä hienosti ja mukaansa tempaavasti. Kirjassa on viisi kertomusta, joissa »päähenkilöinä» ovat ahma, kettu, metso ja hanhi sekä yhdessä vanha lappalaisukko, jonka onnistuu ampua samalla kerralla kolme karhua. Varsinkin koskemattoman luonnon ihailijoille ja metsänkävijöille mielenkiintoinen kirja.