Ystäväni Kristian

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1976

Teosarvio

Keski-ikää lähentelevä maisterismies käy kirjeenvaihtoa nuoren runoja kirjoittelevan Kristianin kanssa. Kirjeenvaihto kestää vuosia ja siinä peilautuu kummankin elämäntuntoja: yksinäisyyttä, etsimistä, tarkoituksen löytymistä uskosta Jumalaan. Runojen ja niiden erittelyn sävy selittyy kirjan loppupuolella selviävästä yllättävästä käänteestä käsin. Kristian oli kaatunut sodassa kolmekymmentä vuotta sitten ja hänen vanha isänsä oli lähettänyt poikansa runoja äidinkielen maisterille arvioitavaksi. Salaperäinen kirjeleikki selvisi ja lisätietoa arvoituksellisesta Kristianista paljastui isän kätkössä olleesta päiväkirjasta. Romaani on rakenteeltaan mielenkiintoinen ja tietty jännitys säilyy loppusivuille asti. Ajatuksen liikkuvuudesta huolimatta lopussa tulee mielestäni kaavamainen ja kapea uskonkäsitys esille. Kun vakuutuksien ottaminen ja ammattijärjestöihin kuuluminen tajutaan epäluottamuslauseeksi Jumalalle ja teatteri- ja urheiluharrastukset synniksi, niin lainomainen ajattelu henkii jähmetystä. Mutta tästä huolimatta Kristian on tutustumisen arvoinen.