Säädyllinen murhenäytelmä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1941

Teosarvio

Hyvin omalaatuinen romaani. Sen tarkoituksena lienee kuvailla liikahienostumisen ja estetismin heikkoja puolia. Kaikki henkilöt ja tapaukset on esitetty mitä yksityiskohtaisimmin ja epäilemättä teos on ilmaus harvinaisesta havaintokyvystä ja erittelytaidosta. Kirjalla on oma tyylinsä, jossa on sekä raskautta että konstikkaisuutta että terävyyttä ja tehoa. Tekijän taitoa ihailee, mutta eheää miellyttävää tunnelmaa ei kirjan lukeminen synnytä ehkäpä siksi, että ulkokohtaisen arvostelun vastapainoksi on esitetty niin vähän myönteistä, lämmittävää.
Merkittävä teos, mutta suura lukijakuntaa se tuskin aiheensa ja tyylinsä erikoisuuden vuoksi voi saavuttaa.

H. K-la.