Sotilaspoika

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1973

Teosarvio

Trumbo, Dalton: Sotilaspoika.

Tämä yksityisestä ihmiskohtalosta käsin väkevästi ihmiseen vetoava pasifistinen romaani ilmestyi Amerikassa v. 1939, kaksi päivää toisen maailmansodan puhkeamisen jälkeen ja koki sodan aikana ja jälkeen monia erilaisia vaiheita suursuosiosta liki julkaisukieltoon ja unohdukseen. Se kertoo ensimmäisessä maailmansodassa ihmistyngäksi silpoutuneen nuorukaisen vuosia kestävän sairaalakauden tuskalliset ponnistukset päästä sokeana, kuurona, kädettömänä ja jalattomana edes jonkinlaiseen yhteyteen ulkomaailman kanssa. Se toimii pitkänä sisäisenä monologina, jossa nuorukaisen menneisyys ja nykyisyys lomittuvat, epätoivo ja toivo vuorottelevat elämänsirun ollessa kuolemaa vahvemman, vaikka varsinaista mahdollisuutta valita edes oman elämänsä tai kuolemansa välillä pojalla ei lopultakaan ole. Kirja puhuttelee lähikosketuksena ihmisestä ihmiseen ja tuntuu siltä, että sanoma sodan mielettömyyttä vastaan näin myös menee tehokkaimmin perille.