Idyllejä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1975

Teosarvio

Theokritoksesta ei tiedetä paljon. Hän eli 200-1uvulla eKr., oli ilmeisesti syntynyt Sisiliassa, mutta viettänyt pää-osan elämästään Aleksandriassa; hän kuuluu siis hellenistiseen aikaan. Runoilijana hänen ansioihinsa kuuluu se, että hän aloitti paimenlyriikan. Hän kirjoitti myös joukon idyllejä, muu aines on kadonnut. Tämä suomennoskokoelma käsittää kaikki säilyneet 30 runoa. Suurin osa on alun perin heksametrirunoutta, mutta suomennokset ovat kauttaaltaan proosamuotoisia. Mikäpä siinä. Ne tuntuvat joka tapauksessa eloisilta ja joustavalta ja antavat hyvän kuvan Theokritoksesta ja hänen aiheistaan, joista ei iloisen rohkea erotiikkakaan puutu. Kun silloiseen runouteen kuului kreikkalaista mytologiaa runsain määrin, on hyvä, että suomentajan antiin sisältyy riittävä määrä selityksiä. Myös nimiluettelo on paikallaan.