Teokset. 1

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1952

Teosarvio

Kersti Bergrothin tuotanto ei ole sitä päivän kirjallisuutta, joka lakkaa kiinnostamasta pari vuotta ilmestymisensä jälkeen. Varmaan hänen kootut teoksensa, joiden 1. osa sisältää neljä 20-luvun alussa ilmestynyttä romaania, löytävät kiitollisia lukijoita. Parikymmentä sivua käsittävässä johdannossa Irma Rantavaara valaisee tekijän kirjallisia pyrkimyksia ja tuo esiin sen elämäntaidon suuntauksen, joka on löydettävissä hänen tuotannostaan.