Päin mäntyä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

9/1967

Teosarvio

Metsä on meille suomalaisille läheinen ja elintärkeä, ei vain aineellisessa vaan myös henkisessä mielessä. Sitä todistavat nämäkin metsän arkeen liittyvät kaskut ja sanomukset. Niissä on muutakin kuin pelkkää komiikkaa, sillä ainakin minulle ne kertovat sisun lataaman hengen olemassaolon taistelusta huumorin asein elämän rautaista otetta vastaan. Metsäympäristöön siirretyt vanhat tutut yleisvitsit ja asian vierestä haalitut jutut tuntuvat tätä taustaa vasten tarpeettomilta, varsinkin kun metsäjuttuja sanan laajemmassa merkityksessä on vielä tarjona teollisuuden ja tieteen piirissä - nyt ne ovat niukanlaisesti edustettuina. Toimittajan omakätinen kuvitus säestä kokonaisuutta persoonalliselta sävelkorkeudelta tuoden oman lisänsä teokseen, joka sijoittuu varsin hyvin kaskukirjojen pitkään jonoon.