Kadonnut päiväpulkka

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

9/1977

Teosarvio

Suutarin pojan vähäinen kehitystarina, jonka aitous on tekijän asiantuntemuksessa. Aape tarkkailee ympäristöään kasvavan lapsen silmin ja näkee yhteiskunnan muuttuvan. Kieli on kypsää ja eräissä yksityiskohdissaan harvinaisen aitoja sävyjä saavuttavaa. Hiven vanhaa talonpoikaisromantiikkaa on paikka paikoin päässyt muuten realistiseen kerrontaan. Aiheen tuttu ilme ja vähäiset, arkiset tapahtumat eivät ehkä lukijan mielenkiintoa jaksa kaikin ajoin pitää parhaalla tavalla vireillä, mutta nykyisen tyhjän romaanitulvan joukossa tällainen kirja on viehättävä poikkeus. Jotakin jo hävinnyttä suomalaisesta maalaisnäkymästä on talletettu kirjan lehdille.