Varjojen vankina

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

11/1969

Teosarvio

Englantilaisessa sukutalossa on tapahtunut kuuden perheenjäsenen joukkokuolema myrkytyksen seurauksena, ja ainoa pelastunut jäsen, nuori tyttö, on järkytyksestä toipumiseen tarvinnut kymmenen vuotta. Selvittämättä jääneestä kuolemantapauksesta kiinnostunut kirjailija ja elämään nyt paluutaan tekevä tyttö ryhtyvät etsimään murhenäytelmän jälkiä löytääkseen totuuden silloisista olosuhteista ja teon tekijästä. Romaanissa liu'utaan menneen ja nykyisen väliä, ja tytön muistitakautumat limittyvät paraikaa elettävään toimintaan. Verkkaisesti ja kohdittain turhan pateettisin tunnelatauksin edetään melko kekseliäästi konstruoituun ratkaisuun. Ns. naisten viihteen linjoilla lukija on kiitollinen vähäisistäkin kaavapoikkeamista ja kuvionuudistumista, joten tämä jää jopa edukseen mieleen.