Keskusteluja lasten kanssa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1965

Teosarvio

Rintala keskustelee kolmen tyttärensä kanssa avaruuden ja merenpohjan välillä olevista suurista ja pienistä asioista tavalla, joka suuresti viehättää lukijaa. Näissä keskusteluissa kuulee lasten aidot kyselevät äänet ja isän turvalliset, oikealla tavalla opettavaiset vastaukset. Rintala ei lepertele lapsilleen vaan puhuu heille niin kuin aikuisille: viisaasti siten, että viisaus on samaa kuin yksinkertaisuus, lapsenomaisuus. Kirjastoihin.