Väinämöinen

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1946

Teosarvio

Sovittaessaan Kalevalan näyttämölle Haarnoja on lyhentäessään tehnyt sen kovin arkiseksi ja runottomaksi, vuorosanat ovat usein luonnottomat ja henkilöiden esiintulo mekaanista.

I. H-u.