Sotatalvi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1940

Teosarvio

Kokoelma sisältää sodan vaikutelmista tuoreeltaan syntyneitä runoja, joita rintamalla itse olleet runoilijat ovat kirjoittaneet. Kaikki runot, jotka ovat muotonsakin puolesta hyviä, ilmentävät vilpitöntä, harrasta isänmaallista mieltä ja valmiutta työhön, taisteluun ja kuolemaan isänmaan puolesta. Lisäksi on mukaan liitetty Lauri Viljasen käännöksinä ruotsalaisten Sten Selanderin, Stellan Arvidsonin ja Prinssi Vilhelmin runoja, yksi kultakin, sekä englantilaisen Putnam King Barstowin runo. Ne puhuvat kansastamme kaunista myötätunnon ja ihailun kieltä sen suuressa vapaustaistelussa.
Runot ovat lausuttaviksi hyvin sopivia.

O: T:n.