Näättäk ny herr pormestar…

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1950

Teosarvio

Rauman murteen käyttö kirjallisuudessa tuntuisi soveltuvan - varmaankin Nortamon vaikutuksesta - oikeastaan vain ns. "vanhan hyvän ajan" kuvauksiin, aikaan jolloin myös aito Rauman murteen käyttäjiä, "pehmiäm buhujii", oli seudulla enemmän kuin nykyisellä, koulujen aikakaudella. Rauman "toinen Nortamo", runoilija Unto Koskelan veli, narraa kuitenkin Nortamon tai yleensä "raumankielen" ihailijan mukaansa elävällä, "luannikkaalla" kerronnallaan ja huumorillaan. Murrekirjallisuuden ystäville suositeltava teos.

M. K.