Nabokovin tusina

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1962

Teosarvio

Venäläissyntyisen viimeksi Yhdysvalloissa asuneen kirjailijan novelleja vuosilta 1931-52 on kerätty kokoelmaksi, Useat näistä novelleista ovat muistelmanluontoisia. Tapahtumapaikkana on osin vanha Venäjä, osin muut Euroopan maat ja kuvatut henkilöt ovat jokseenkin kaikki omassa ympäristössään jollakin tavalla vierailta ja oudon tuntuisilta vaikuttavia. Kirjassa on vaihtelevaa luettavaa ja yleisvaikutelmaksi jää, ettei se, mistä Nabokov näissä novelleissa kertoo, ole kovinkaan tärkeää, mutta se tapa, joilla hän sen tekee, on mitä mielenkiintoisin. Erityisesti kiintyy huomio kuin ohimennen tekstiin sisällytettyihin moniin omaperäisiin ja naseviin sanontoihin.