Alakoulu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1966

Teosarvio

On merkillistä, että Antti Hyryn teoksen toteaa yhtaikaa taitavaksi ja ikäväksi. Se johtuu ilmeisesti siitä, että hän on omaksunut ilmaisutavan, joka tarkoin poimii talteen havaintoja, mutta tyytyy vain niiden merkitsemiseen. Kuitenkin voidaan myöntää, että tämä tyyli on parhaimmillaan pienen pojan elämän ja havaintojen ilmapiirissä. Lukija ihailee taitoa, mutta pysyy henkisesti jokseenkin liikahtamatta.