Valitut kertomukset 2

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1963

Teosarvio

Leo Tolstoin ”Valittujen kertomusten” toinen nide on kokoonpanoltaan hajanaisempi kuin muut. Se sisältää hänen kynänsä tuotteita neljältä vuosikymmeneltä, ja kaikki kertomukset ovat verraten laajoja. Vanhimmat pohjautuvat jälleen persoonallisiin muistoihin, esim. "Vankina Kaukasiassa", kun taas viimeisissä näkyy jo selvästi uskonnollissiveellinen ajattelija. Mielenkiintoisin on tältä kannalta kuuluisa ”Kreutzer-sonaatti", joka onkin pikemmin haltioitunut eetillinen tutkielma kuin novelli.