Tonkkakuninkaat

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1969

Teosarvio

Kirja sisältää kaksi pitkähköä löyhästi toisiinsa liittyvää novellia. Ensimmäiseen, Tonkkakuninkaat, on kerätty suurin piirtein kaikki tämän hetken maatalousongelmat ja pienviljelijän vaikeudet, voivuoret, peltopaketit, maataloustuotteiden ja metsän hinnat. Päähenkilön velkataakka kasvaa, mutta toimeen tullaan, päivä kerrallaan. – Toinen novelli, Maalaismiehen iltapäivä, paneutuu enemmän yksilöllisiin kuin yleisiin ongelmiin selvitellessään ikääntyvän viljelijäpariskunnan keskinäisiä välejä.