Roomalaista postia

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1984

Teosarvio

Roomalaista postia on viides osa sarjassa, jossa Kalevi Ahoniemi luo silmäyksen Välimeren maiden historiaan rakentaen samalla siltaa kunkin maan nykyisyyteen. Tässä viimeisessä osassa Ahoniemi ei kuitenkaan yllä aivan edellisten kokoelmiensa tasolle; runot muodostuvat enimmältään allekkain sijoitetuista elliptisistä peruslauseista, eikä tämä töksähtelevä, hieman keittokirjaa muistuttava tyyli tunnu enää kovinkaan motivoidulta. Teos etenee kronologisesti vuodesta 753 eKr. aina Italian nykypäiviin asti, mutta Ahoniemi ei onnistu puhaltamaan henkilögalleriaansa yhtä elävää henkeä eikä luomaan episodeista samalla tavoin yhtenäistä, historiallisia kehityskulkuja valaisevaa kaarta kuin joissakin sarjan aikaisemmissa kirjoissa.