Kylmä aika

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1987

Teosarvio

Jotkut runot Hannu Mäkelän viimeisimmässä kokoelmassa ilmentävät musiikkia. Ne kuvaavat myös psyykkisiä sieluntiloja. Runot tulevat syvältä ihmisyydestä. Hetkittäin runo on kärsimyksessään välähtävä; "Sinun on musta taivas ja huurrepuut,/ ikkunaan kasvavat jääkukat, säleiset,/ eivät tuoksu." Ahdistuksen muuri rikkoutuu - ovat kulttuurin ulottuvuudet, antiikin olemassaolo sekä keveys. Ei ole aivan helppo astua sisälle tämän teoksen maailmaan. Teoksen merkityksisyys ilmenee monin tavoin, lyyrisen hengityksen plastisuutena, äärettömän keveinä vivahteina, Joskus runo kohoaa upeaan ilmaisulliseen iskevyyteen uuden alkamisen syntyprosessina. Kylmä aika -teoksen merkitys on syventävä Mäkelän kokonaistuotantoa ajatellen. Hetkittäin jossakin runossa kirjailijanlaatu saattaa olla eksakti, hyvin suora. Ajan dynamiikka ilmenee eri värisävyinä, vuodenaikana, lämpönä, vakavuutena.