Vänrikin muistot

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1986

Teosarvio

Vänrikin muistot nousevat neljänkymmenen vuoden takaa. Lemetti on ollut jatkosodan aikana Karhumäessä esikuntavänrikkinä. Nyt hän on ilmeisesti tärkeä mies, palaamassa laivassa Tukholmasta kansainvälisestä kongressista. Satamassa hän on törmännyt rähjäiseen suomalaismieheen, joka muutamalla sanalla on saanut hänet muistelemaan menneitä. Sodan aikana Lemetti oli kaksikymmenvuotias, oman aikansa ja ikäpolvensa aatteiden läpitunkema upseeri. Mutta hän myös ajatteli itse ja näki Itä-Karjalan sodan toisenkin puolen, Kalevalan maan aineellisen ja henkisen tuhoutumisen, jolle sota antoi enää vain loppusilauksen. Tämä on romaani sodasta, mutta yhtäkään taistelua siinä ei kuvata. Kirjailija keskittyy kertomaan siitä, miten eräät ihmiset kokivat sodan ja mitä sota heistä teki.