Sanon silti arvio

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1983

Teosarvio

Helena Anhavan kuudes kokoelma sisältää mietteitä monista inhimillisesti koskettavista asioista - varsinaisia runoja kirjassa on vähän. Yksi teoksen pääteemoista on rauha, jonka säilymisen suhteen kirjailija uskoo enää vain ihmeeseen; joukkoliikkeiden toimintatapoihin nähden Anhava sen sijaan on jokseenkin kriittinen. Kirjoittaja pohtii myös ihmisen sairauksien ja tuntemuksien psykosomaattista luonnetta ja toteaa: "Elämäähän me podemme, kohdusta hautaan." Edelleen Anhava puuttuu lasten kasvuun ja kasvatukseen: terävän näpäytyksen saa ajalle ominainen virikkeiden ylitarjonta. joka kirjoittajan mielestä tekee lapsista ikiliikkujia. Anhava ottaa kantaa myös naisasialiikkeeseen: taistellessaan tasa-arvosta nainen on samalla kadottanut biologisen yhteytensä luontoon ja sen myötä tärkeimmät ominaisuutensa: kuuntelun, oivaltamisen ja myötäelämisen kyvyt.