romantiikka

Tyyppi

koulukunnat ja ajanjaksot

kuvaus

Romantiikka oli aate- ja kulttuurivirtaus ja tyylisuuntaus 1700-luvun lopulta 1800-luvun alkupuolelle. Romantiikka suuntautui klassismin ja valistuksen järkiajattelua vastaan. Mystinen, tunteellinen ja luonnonläheinen yksilö oli korkein auktoriteetti. Romantiikkaan liittyi erityisesti kansanperinne, keskiajan ihailu, mystiikka ja koulukuntaisuus.
(mm. Otavan kirjallisuustieto)