Kullervon tarina

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1983

Teosarvio

Rauta-ajan Kullervo-osuudesta Haavikko on kasvattanut uuden, monisäikeisen version, jossa kertojan rinnalle nousevat myös muiden henkilöiden, äänet ja näkökulmat lomittuen yhteen "moniääniseksi monologiksi". Tällä metodillaan Haavikko saa aikaan eräänlaisen "jäsentyneen hälyn", jonka avulla hän taidokkaasti kuvaa Kullervon ja maailman välistä suhdetta ja olematonta vuorovaikutusta. Joissakin kohdin kirjoittaja on myös tullut uusiin ajatuksiin tarkentaen ja muuttaenkin Rauta-ajan tekstiä. Näin Haavikko on onnistunut oleellisesti rikastuttamaan ja syventämään Kullervon vaikuttavaa ja synkeää tarinaa, olkoon se sitten Kalevalaa taikka häntä itseään. "Kullervon tarinan" voisi mielessään kuvitella kuunnelmaksi; enemmän kuin näytelmää se joka tapauksessa on runoutta.