Kalastaja Merlin

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1983

Teosarvio

Tiaisen runot ovat rakkauden sisäistämistä ja hyväksymistä, iloa. Temaattisilta, kerronnallisilta ja rakenteellisilta ominaisuuksiltaan ne vyöryvät estoitta notkeana, ryöppyvänä yirtana. Rajoja kaatavana elementtinä on huikea elämänläheisyys. Keskeistä on sovinnaisuuden karttaminen, rakkauden ja seksuaalisuuden hyväksyminen. Runot ovat voimakkaan omanarvontunnon ilmauksia. Kulttuurisiin näkökulmiin liittyy tietoisuus naisena olemisesta, sen hyväksymisestä. Runojen olennainen juonne on siinä määrin vahva, että kokoelmaa ei voi verrata hevin kuin ehkä Arto Mellerin viimeisimpään runoteokseen Mau-Mau.