Svanbäck, Lennart

Kirjailijan muu nimi

Lenn

Tekijän käyttämä kieli

Kansallisuus

Muut teokset

Tyyppi

fyysinen teos

Elämäkertatietoa

Lennart "Lenn" Svanbäck hade från början inte tänkt att försörja sig som journalist. Den ena året lades till det andra utan annan målsättning än att ha tryggad utkomst fram till pensionen. Det tog tjugo år innan han insåg, att det finns andra värden eller rättare sagt - såg andra möjligheter att göra rätt för sig än att passa tågtider och jobba efter paragrafer. På 1960-talet fick han "trycksvärta" på fingrarna vilket ledde till en radikal omställning. Sedan dess har han i tretton års tid med jämna mellanrum medverkat i kåserispalterna med egna funderingar. (Mellanslag, 1978)