Kenelle rabbi nauroi?

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1974

Teosarvio

Vitsiksi tiivistetty huumori on ollut eräs niitä henkisiä pelastusrenkaita, jotka ovat säilyttäneet juutalaisen kansanheimon halki vuosisatojen sen eläessä hajallaan enemmän tai vähemmän turvattomana vähemmistönä muiden kansojen keskuu-dessa. Aito juutalaisvitsi on omaleimainen syvyydessään, katkeruudessaan, terävyydessään, resignoidussa tunneintensiteetissään. Se on harvoin pelkkää vitsiä vitsailun vuoksi, vaan milloin poliittista tai uskonnollista, milloin sosiaalista tai filosofista kritiikkiä luonteenomaisesti juutalaisen mentaliteetin ja ajattelun pohjalta. Näitä näkymiä avautuu tästä suppeahkosta kaskukokoelmasta, joka siten avartaa meillä pilalehtien palstoilla perinteellistä, yksipuolisesti geschäfti-sävyistä juutalaisvitsiä. Myös kuvitus etsii uusia näkökulmia. Näitä kaskuja lukee sekä huvikseen että opikseen.