Läsnäolon ikävä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1988

Teosarvio

Risto Ahdin uusin runoteos on rakenteellisesti edellisiä hallitumpi ja jäsentyneempi, sen kieli on kurinalaisempaa ja selkeämpää, helpommin avautuvaa ja välittyvää. Kokoelman kantavana teemana on matka, matkustaminen erilaisin muunnelmin. Ihminen on yhtä aikaa matkalla ja perillä, ikuinen ja kuoleva. Kirjan ydinajatuksena on ihmisen matka itsessään, kasvaminen siksi mikä on. Itämaiseen ajatteluun pohjaavan filosofiansa Ahti punoo taitavasti etäännyttäen erillisiin pieniin kertomuksiin, jotka sinälläänkin ovat omavaloisia, kiehtovia taideteoksia, mutta jotka yhdessä muodostavat eheän kokonaisuuden, eräänlaisen synteesin. "Ei sellaisia vaunuja voi rakentaa, että niille ilman matkustajaa,/ käskijää, muodostuisi jokin määränpää", Ahti kirjoittaa. Selkeästi päämäärätietoinen, tavoitteellinen on myös tämänkertainen kokoelma, vaikka perille päästäänkin vaihtelevia teitä polveillen.