Man-saaren tarinoita

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

8/1953

Teosarvio

Kiintoisa kansantarinakokoelma, jossa vesihärät, merenneidot ja jättiläiset näyttelevät omaa osaansa. Brittiläisen kansankulttuurin varhaisimpiin vaiheisiin tutustuttavalla teoksella on oma huomattava arvonsa.