Neljän tuulen saagat

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1985

Teosarvio

Oiva Arvola on Lapin kirjallisen kulttuurin keskeisimpiä hahmoja. Neljän tuulen saagat on oikeastaan kulttuuriantropologiaa. Teos pitää sisällään kerrostumia, joihin Lapin elämä punoutuu värikylläisenä kudoksena, luonto on keskeistä. Teos on kirjallisesti omaleimainen. Saagoihin on tallennettu Lapin asukkaiden murre. Painavuudestaan huolimatta kepeys kohoaa olennaiseksi siitäkin syystä, että Saagat on jaoteltu Seitsemäksi tuuleksi, Kukin osa on elämänläheinen kokonaisuus. Ihmiset ovat maaperään kasvaneita. Värikylläisyydessään ja ihmiskuvauksen rehevyydessään Saagat muistuttavat Särestöniemen taidetta. Teos on omistettu laulujoutsenille ja Yrjö Kokolle, kahlitsemattomille koskille ja Reino Rinteelle.