-nen

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1977

Teosarvio

Heino Törölä kirjoittaa loppusoinnullisia, muodoltaan melko ehyitä runoja. Sisältö tuntuu lukijan kannalta vähän vaikeasti omaksuttavalta. Runoissa vaistoaa henkistä ristiriitaa ja vaikeutta. En kykene hyväksymään sitä mitä kirjoittaja syvimmälti haluaa sanoa runoissaan. Laadun toivoisi selkeytyvän.