Neljä näytelmää

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1960

Teosarvio

Nämä näytelmät ovat äskeisinä vuosina saavuttaneet suurta suosiota Suomen Kansallisteatterissa; ne muodostavatkin Tšehovin parhaan näytelmäsadon. Ne ovat tukevasti kiinni omassa venäläisessä maaperässään. mutta yhtä tukevasti ne nojaavat yleisesti inhimilliseen; siitä niiden ehdoton totuudellisuus ja niiden henkinen ulottuvuus. Niissä ei näennäisesti tapahdu paljon, mutta sittenkin ratkaisut ovat suuria ja syviä, jopa mullistavia. Ja kaiken yllä väreilee merkillinen ikävä kauneutta kohti, joka vain väistymistään väistyy. Kirjastoihinkin.