Aikamiespoika

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1966

Teosarvio

Murre kuuluu mielestäni puhekieleen, kirjassa se tuntuu melkein aina keinotekoiselta ja - varsinkin outo murre - rasittavalta. Varmaan tämä karjalanmurteella kerrottu tarina vuosisadan alun Kannakselta miellyttää niitä, joille sen kieli on tuttua ja rakasta. Koska aito kannaksenmurre sitäpaitsi lienee tuomittu häviämään, on ollut paikallaan tallettaa sitä samoin kuin vanhoja kannakselaistapoja kirjaan. Kirjastoihin siellä missä karjalaisuutta harrastetaan.