Metsäherrat

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1971

Teosarvio

Metsäherrat. Kaskuja ja anekdootteja. Toim. Mauno Forsström

On paikallaan, että tiettyyn ammattiin tai ammattikuntaan liittyvät kaskut tulevat tallennetuiksi. Yllä mainittuun kokoelmaan sisältyy epäsuorasti kulttuurihistoriallistakin ajankuvausta metsävirkakunnan oloista ja tehtävistä vuosisadan vaihteen molemmin puolin. Eniten tällainen kokoelma kiinnostaa tietenkin ammattikunnan nykyistä polvea, tässä tapauksessa siis metsänhoitajia, jolle kaskujen aihepiirit ja monet kohdehenkilötkin ovat tuttuja.