Huuhkaja huutaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1947

Teosarvio

Historialliset nuorisoromaanit pysyttelevät nykyisin aikavalinnassaan maamme varhaisimmassa historiassa. Valitettavasti näyttää sota vaan olevan jatkuvasti välttämätön kuvattava historiallisissa nuorisokirjoissa. Tässä kirjassa on kuitenkin lisäksi runsaasti ansiokasta ajan tapojen, elinkeinojen ja oikeudenkäynnin kuvausta, joten kirjaa on pidettävä onnistuneena. Loppuratkaisu heimojen välinen sovinto.

H. G.