Huovinen, Eero

Kirjailijan muu nimi

Huovinen, Eero Lauri Juhana

Synnyinaika

Synnyinpaikka

Asuinpaikkakunta tai -paikkakunnat

Koulutus tai tutkinto

Luottamustehtävät ja jäsenyydet

Tekijän käyttämä kieli

Kansallisuus

Maakunta-alue

Elämäkertatietoa

Elämänkertatietoa:

Olen syntyjäni ja mieleltäni stadin kundi, käynyt Saksalaista koulua ja Helsingin normaalilyseota. Innostuin teologiasta 1960-luvun lopun hulluina vuosina. Jarno Pennasen sanat veivät mennessään: ”Nyt ei riitä, että heilutellaan eri värisiä kirjoja, nyt on luettava niitä.” Luin, valmistuin teologian maisteriksi ja pääsin assistentiksi Helsingin yliopistoon. Väittelin modernista katolisesta teologiasta 1978. Toimin toistakymmentä vuotta toimin systemaattisen teologian apulaisprofessorina ja dogmatiikan professorina, myös teologisen tiedekunnan dekaanina. Vuonna 1991 sain kutsun Helsingin hiippakunnan piispaksi, missä virassa toimin syksyyn 2010 asti. Eläkevuosia ilahduttavat ekumeeniset tehtävät, kirjoitteleminen, saarnaaminen, esitelmien ja alustusten pitäminen. Olen vuodesta 2008 alkaen toiminut kansainvälisen Luterilais-roomalaiskatolisen ykseyskomission puheenjohtajana. Vuodesta 1979 alkaen ja edelleen olen dogmatiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Johtamisen etiikkaa ja filosofiaa koskevia kursseja pidän erilaisissa työyhteisöissä. Vaarin virka on paras virka, jonka mies voi saada.

Työtehtäviä:

Malmin seurakunta, avustaja nuorisotyössä 1964-1967, Oulunkylän yhteiskoulu, uskonnon tuntiopettaja 1966-1969, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), ylioppilastyön sihteeri 1968-1971, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, assistentti 1970-1982, systemaattisen teologian apulaisprofessori 1982-90, dogmatiikan professori ja tiedekunnan dekaani1990-1991, yliopiston hallituksen jäsen 2009-2013, Teologinen Aikakauskirja, päätoimittaja 1981-1990, Helsingin hiippakunnan piispa 1991- 2010

Luottamustehtävät ja jäsenyydet:

Lukuisia tehtäviä mm. Kirkolliskokouksen eri tehtävissä. Kirkkohallituksen jäsen 1996-2000, Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsen 1991- 2010. Tehtäviä Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksissa ja neuvostossa. Strasbourgin ekumeenisen tutkimusinstituutin hallituksen pj. 1997-2003.Suomalais-ruotsalaisen Luterilais-katolisen dialogikomission pj. 2002-2009. Kansainvälisen Luterilais-katolisen ykseyskomission pj. 2008-. Suomen Kirkon Seurakuntaopiston säätiön valtuuskunnan pj. 1991-93. Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliiton liittovaltuuston pj. 1991-2013 (vuodesta 2001 alkaen Kirkkopalvelut ry.) Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallintoneuvoston pj. 1992-2012. HelsinkiMission valtuuskunnan jäs. 2007-2013
Muita luottamustoimia Suomen kulttuurirahaston hallintoneuvostossa, Sitran tutkimusneuvostossa
Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistyksessä, Institutum Romanun Finlandiae, valtuuskunnassa, WSOY:n Kirjallisuussäätiön hallitukseksessa, Helsingin kauppakorkeakoulun neuvottelukunnassa sekä Mikael Agricola 100 v, juhlavaltuuskunnassa ja Tukikummit-säätiön perustajajäsen ja hallituksen jäsen 2008-2014.

Myönnetyt kirjallisuuteen liittyvät palkinnot ja myöntämisvuodet:

Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan komentaja 1994. Vuoden puhuja 1995. Vuoden Norssi 1995. Vuoden Alumni 2003. Vuoden käyttäytyjä 2004. Vuoden positiivisin suomalainen 2005. Jenny ja Antti Wihurin säätiön kunniapalkinto 2005. Helsingin yliopiston Ylioppilaskunnan kunniamerkki 2005. Lauri Jäntin säätiön kunniapalkinto 2013. Sotilasarvo: Ylikersantti 2000

Kirjailijan tuotantoon liittyvää lisätietoa

Keskeiset julkaisut:

Kirkon ykseys ja reformi, Hans Küngin herättämä ekumeeninen keskustelu (yhdessä muiden kanssa 1974kanssa). 1974. Jumalan sana – sana Jumalasta. Hans Küngin käsitys Raamatusta. 1978. Idea Christi, Idealistinen ajattelumuoto ja kristologia Hans Küngin teologiassa, 1978 (saksaksi 1985). Nainen ja pappisvirka. Argumentaatioanalyysi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käydystä naispappeuskeskustelusta. 1979. Kuolemattomuudesta osallinen, Martti Lutherin kuoleman teologian ekumeeninen perusongelma. 1981. 2. p. 1982. Elävä dogma, Teologisia tutkielmia ja sovelluksia. 1987. Kaste ja usko. Valikoima Martti Lutherin kirjoituksia kasteesta ja lapsen
uskosta (johdanto ja suom.). Herättäjä 1991. Fides infantium, Martti Lutherin käsitys lapsen uskosta. 1991. Ilmestynyt saksaksi 1997. Sydämen puhetta. WS 1997. Ei on kyllä. Karl Barthin filosofis-teologinen lähtökohta. Kirjapaja 1999. 126 s. Katekismus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi. Edita 2000. (Käännetty mm. ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, venäjäksi, arabiaksi, kiinaksi, latinaksi, unkariksi, sualihiksi, kroatiaksi). Pappi? WS 2001. (Käännetty kiinaksi 2004). Pitkä ilo. Joulun evankeliumi. WS 2002. Toinen aurinko. Kirjapaja 2003. Käännä kasvosi, Herra. WS 2005. Kärsimys ja ilo. WS 2006. Avoin taivas. WS 2008. Baptism, Church, Ecumenism. Collected essays - Gesammelte Aufsätze. Luther-Agricola-Seura 2010. Aihetta ajatella. Mietteitä piispan pöydältä. WS 2010. Lähdön aika. WS 2011. Enkeli taivaan. Rakas jouluvirsi. WS 2012. Uusi ilo. Pääsiäisen evankeliumi. WS 2014. Saarna? WS2015.