Talonhuijari

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1933

Teosarvio

Näytelmän tarkoituksena on vastustaa oman maan myymistä ja siirtymistä kaupunkiin asumaan. »Talonhuijariksi» nimitetty sen ostajaksi luultu onkin toisen tyttären kosija ja reilu maanviljelijä, ja kotitalo jää toiselle tyttärelle ja tämän samoilla tunneilla saamalle sulhaselle. Toimintaa ei ole paljon, mutta vilkkaasti näyteltynä tämä hyvähenkinen näytelmä voi huvittaa. Näyttämönä on arkihuone, henkilöitä 3 miestä ja 4 naista.