Gammayökkönen

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1986

Teosarvio

Rakel Liehun runokokoelman ainekset ja lähtökohdat ovat paljolti samat kuin hänen aikaisemmassa tuotannossaan, mutta muodoltaan runot ovat entistä hiotumpia ja viimeistellympiä. Samalla ne ovat menettäneet melkoisesti konkreettisuudestaan: hiomisen myötä runo etääntyy ja pakenee, abstrahoituu. Tavallaan kokoelma on kuin kauniisti muotoiltu simpukka, joka ei aivan helposti avaudu. Liehu rakentaa laajoja ja tyylikkäitä kaaria, hänen sanojensa ympärillä on runsaasti ilmaa, avaruutta ja hiljaisuutta. Sanojen kautta runoilija luo ja järjestää suhdettaan maailmaan, nykyiseen, menneeseen ja tulevaan: "Alan uskoa: tämä on kiertomatka. / Yhä lähempänä syntymäparahdusta." Vaikka kokoelman runot eivät varsinaisesti uskonnollisia olekaan, on niiden kielessä ja terminologiassa havaittavissa hiukan "raamatullinen", ylevä kaiku, eräänlainen sisäänrakennettu ylistys.